12. maj 2023

Fredag den 12. Maj kl. 19 til 21

Afholdelse af den årlige generalforsmling.