27. maj 2022

Generalforsamling Kulturhuset Helgenæs Præstegård

Fredag den  27. maj 2022kl. 19.00

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning for det forgangne år (2021)
  4. Fremlæggelse af revideret regnskab (2021)
  5. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 13. maj).
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Valg af bestyrelse og suppleanter
  8. Evt.