Generalforsamling i Kulturhuset Helgenæs Præstegård fredag 25. maj kl. 19.30.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Kulturhuset Helgenæs Præstegård
fredag den 25. maj 2018 kl. 19.30

Dagsorden i flg. vedtægterne.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 30. april.
Forslag kan sendes til ellemandsbjerg@gmail.com

Valg til bestyrelsen:
Else Frølich – genvalg, Marion Jespersen – genvalg, Inger Merete Møller – genvalg,
Helen Lykke-møller – nyvalg, Kirsten Pedersen – nyvalg, Karen Walther – træder ud af bestyrelsen
Karin Ladefoged – træder ud af bestyrelsen

Bestyrelsessuppleant
Karen Walther på valg i stedet for Hanne Højgård
Karin Ladefoged på valg i stedet for Birte Hagedorn

Revisor
Henrik Pedersen - genvalg

Revisorsuppleant
Else Jean Jensen - genvalg

Efter generalforsamlingen vil Helen Lykke-møller fortælle om “Festugeudstillinger og udviklingen i udstillingslivet”.
Helen Lykke-Møller har i årenes løb deltaget i mange væsentlige udstillingsprojekter. Hun har i 20 år været leder af Århus Kunstbygning, nu Kunsthal Århus. Hun har været projektleder på Vadehavsfestivalen i 2008 og 2010 og har haft en række bestyrelsesposter bl.a. i Århus Kunstakademi og KIC, Kunsthåndværk i Centrum.